dilluns, 12 de març de 2012

Consell Executiu JIxC


COMUNICAT DE PREMSA DE JOVENTUTS IDENTITÀRIES PER CATALUNYA (JIxC)

HOSPITALET. 10/03/2012; LES JOVENTUTS IDENTITÀRIES DE PXC ES REUNEIXEN EN CONSELL: “NO VENIM A FER EL PAMPLINES COM ELS ALTRES GRUPS JUVENILS, VENIM A FER I APORTAR EL NOSTRE GRA DE SORRA POLITIC A PXC”

Les Joventuts Identitàries per Catalunya han celebrat el seu primer consell executiu que posa en marxa les bases d’actuació política i social de la maquinaria juvenil del partit.

Hospitalet de Llobregat | Redacció.- Aquest dissabte 10 de Març, el consell executiu de les JIxC s’ha reunit per primer cop després de la seva fundació el passat mes d’Octubre de 2011. La branca juvenil ha esperat aquest impàs de temps per celebrar la seva primera reunió, perquè ha cregut primordial fer la feina ben feta i enllestir la base estable on s’han de sustentar tot el creixement i acció futura de les JIxC.

De tots els temes que s’han tractat, cal destacar l’entrada en escena definitiva de la política dins les Joventuts amb la premissa de que el grup juvenil presentarà regularment propostes de resolució a PxC per tal de que els regidors de PxC les presentin als seus ajuntaments. D’aquesta manera el grup juvenil identitari pretén que el món juvenil s’acosti a la política i a l’inrevés, cosa malauradament gens comú en la política catalana actual. El consens de continuar per aquesta via política a quedat reflectida quan el president de les JIxC ha insinuat que “no venim a fer el pamplines com els altres grups juvenils, venim a fer i aportar el nostre gra de sorra polític a PxC. Les JIxC hem de ser un referent dins del partit.”

En acció social també s’ha acordat engegar i tirar endavant dues propostes socials per la gent de casa que es duran a terme conjuntament amb PxC un cop siguin aprovades pel consell executiu de Plataforma per Catalunya.

A més a més, s’ha previst la celebració d’un acte lúdic amb dinar de germanor pels vols de primavera.

El consell executiu a tancat la reunió amb molt bon gust de boca després de veure la feina feta fins ara i havent consolidat unes bases molt importants pel futur creixement de la branca juvenil.


                                                         Hospitalet de Llobregat, 10 de Març de 2012
COMUNICADO DE PRENSA DE JOVENTUTS IDENTITÀRIES PER CATALUNYA (JIxC)

HOSPITALET. 10/03/2012; LAS “JOVENTUTS IDENTITÀRIES” DE PXC SE REUNEN EN CONSEJO: “NO VENIMOS HACER EL PAMPLINAS COMO LOS OTROS GRUPOS JUVENILES, VENIMOS HACER Y APORTAR NUESTRO GRANITO DE ARENA POLITICO A PXC”

Las “Joventuts Identitàries per Catalunya” han celebrado su primer consejo ejecutivo que pone en marcha las bases de actuación política y social de la maquinaria juvenil del partido.

Hospitalet de Llobregat | Redacción.- Este sábado 10 de Marzo, el consejo ejecutivo de las JIxC se ha reunido por primera vez después de su fundación el pasado mes de Octubre de 2011. La rama juvenil ha esperado este impuso de tiempo para celebrar su primera reunión, porque ha creído primordial hacer la faena bien hecha y terminar una base estable dónde se ha de sustentar todo el futuro crecimiento de las JIxC.

De todos los temas que se han tratado, cabe destacar la entrada en escena definitiva de la política dentro de las juventudes con la idea de que el grupo juvenil presentará regularmente propuestas de resolución a PxC con el fin de que los regidores de PxC las presenten en sus ayuntamientos. De este modo el grupo identitario juvenil pretende que el mundo de los jóvenes se acerque a la política y al revés, cosa que desgraciadamente no pasa en la política catalana actual. El consenso de continuar por esta vía política queda reflejado cuando el presidente de las JIxC ha insinuado que “no venimos hacer el pamplinas como los otros grupos juveniles, venimos hacer y aportar nuestro granito de arena político a PxC. Las JIxC hemos de ser un referente dentro del partido.”

En acción social también se ha acordado preparar y tirar adelante dos propuestas sociales para la gente de casa que se llevarán a cabo conjuntamente con PxC una vez sean aprobadas por el consejo ejecutivo de Plataforma per Catalunya.

Además, se ha previsto la celebración de un acto lúdico con una comida hacia mediados de primavera.

El consejo ejecutivo ha cerrado la reunión con muy buen sabor de boca después de ver la faena hecha hasta este momento y habiendo consolidado unas bases muy importantes para el futuro crecimiento de la rama juvenil.


                                                          Hospitalet de Llobregat, 10 de Marzo de 2012
 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada